ทำประกันรถยนต์ไฟฟ้า EV ไม่ยากอย่างที่คิด - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ทำประกันรถยนต์ไฟฟ้า EV ไม่ยากอย่างที่คิด

  รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นทุกขณะ แต่การตัดสินใจเปลี่ยนเทคโนโลยีขับเคลื่อนรถยนต์ก็มีปัจจัยให้พิจารณามากมาย ทั้งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง  การดูแลรักษาที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถทำได้เหมือนกับรถใช้น้ำมันทั่วไปหรือไม่อย่างไร?

  ทุกวันนี้ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งบนถนนอาจจะยังไม่มากนัก ทำให้การทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทประกันภัยหลายแห่งยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยและพิจารณา และบางบริษัทฯยังไม่มีการโปรโมทแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าออกมาอย่างชัดเจน 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทำประกันให้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะในเบื้องต้นความคุ้มครองของประกันรถยนต์ไฟฟ้าหลัก ๆ ยังคงคุ้มครอง และแบ่งความคุ้มครองตามชั้นประกันที่ได้ทำไว้เหมือนประกันรถยนต์ทั่วไป เช่น หากคุณเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะให้ความคุ้มครองนอกจากอุบัติเหตุรถชนรถแล้ว หากเกิดการเฉี่ยวชนโดยไม่มีคู่กรณีก็สามารถเบิกเคลมได้ และให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีที่รถยนต์ EV อาจสูญหายหรือเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

ประเภทประกันรถไฟฟ้า (EV) 

1. ประกันภัยชั้น 1 (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม)

2. ประกันภัยชั้น 2+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้), ประกันภัยชั้น 3+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา),

3. ประกันภัยชั้น 3 (คุ้มครองให้แค่บุคคลที่สาม)

  ความคุ้มครองของแต่ละแผนประกันมีความแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถซื้อประกันภัยได้มียี่ห้อ TAKANO, BYD, Jaguar, PORSCHE, Mercedes-Benz, Fomm, MG, Hyundai, NISSAN, MINI, KIA, AUDI, BMW เป้นต้น

เบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 

  ในเรื่องของค่าเบี้ยประกัน เบื้องต้นคาดการณ์เอาไว้อยู่ที่ราว ๆ 2 – 4 หมื่นบาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,600,000 บาท มีทั้งซ่อมศูนย์ฯ ซ่อมอู่ เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักและมีราคาสูง อีกทั้งอะไหล่ในการซ่อมบำรุงมีราคาแพงมากกว่ารถยนต์ทั่วไป แต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเริ่มมีการรับทำประกันภัยให้กับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น บริษัทประกันฯ อาจพิจารณาราคาประกันที่เหมาะสมตามสถานการณ์


ระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 

  รถยนต์ไฟฟ้ามีระยะความคุ้มครองเหมือน ๆ กับรถยนต์ทั่วไป ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นผู้กำหนด โดยส่วนใหญ่บริษัทประกันจะรับประกันรถไม่เหมือนกัน อาทิ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับรถอายุไม่เกิน 7 ปี และชั้น 2+ 3+ รถไม่เกิน 15 ปี และประกันรถชั้น 3 ไม่จำกัดอายุรถ เป็นต้น


การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 

  ตามกฎหมายและประกาศของกรมการขนส่งทางบก แจ้งไว้ว่า แม้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV เจ้าของรถต้องนำมาจดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีขั้นตอนในการจดทะเบียนสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับการจดทะเบียนรถประเภทอื่น ๆ  และสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที เพียงเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

  ทั้งนี้ การคิดอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะถูกกว่าภาษีรถประเภทเดียวที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเพราะรถยนต์ไฟฟ้ามีน้ำหนักน้อยกว่า แต่ถ้าเป็นรถประเภทอื่น ๆ นอกเหนือไปจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้  รถบรรทุก การจัดเก็บภาษีเก็บตามน้ำหนักรถแต่หาร 2 จะทำให้เสียภาษีถูกกว่าครึ่งหนึ่ง หากรถยนค์ EV ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท


เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".