ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3


กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3(Third Party Liability) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 แต่ก็เป็นประกันภัยที่มีราคาถูก เมื่อเทียบราคากับประกันภัยชั้น 1,2+,2,3+,3 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้ค่ะ

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3


การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

 • บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย, หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
 • คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง : สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
 • คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง : สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย เช่น..


ค่ารักษาพยาบาล

 • บริษัทประกันภัยจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์
 • คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง : สามารถปรับเปลี่ยนได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • บริษัทประกันภัยจะชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ, เท้า, สายตา, ทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
 • คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง : สามารถปรับเปลี่ยนได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

การประกันตัวผู้ขับขี่

 • บริษัทประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี
 • คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับประกันชั้น 3 และหากเพื่อนๆ สนใจอยากลองเปรียบความคุ้มครองกันประกันชั้นอื่นๆ เราก็ได้ทำตารางเปรียบแบบง่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะ


*หมายเหตุ*

 • ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+ ขึ้นอยู่กับแพคเกจประกันรถยนต์ของบริษัทนั้นๆ
 • ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง จำกัดเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล อายุรถไม่เกิน 15 ปี เท่านั้น

(ตัวเลขที่ระบุตามตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การเกิดเหตุจริง)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".