นูออโว พลัส ผนึก Gotion Hi-tech ตั้งบริษัทร่วมทุน “NV Gotion” ดันไทยสู่ผู้นำตลาดแบตเตอรี่ EV ของอาเซียน - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

นูออโว พลัส ผนึก Gotion Hi-tech ตั้งบริษัทร่วมทุน “NV Gotion” ดันไทยสู่ผู้นำตลาดแบตเตอรี่ EV ของอาเซียน

        บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) บรรลุข้อตกลงร่วมกับ Gotion Singapore Pte. Ltd. (Gotion) บริษัทในกลุ่มของ Gotion High-tech Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด (NV Gotion) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

        ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด เปิดเผยถึงการจับมือร่วมทุนครั้งนี้ว่าการผลิตแบตเตอรี่เพื่อระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นการร่วมทุนจัดตั้ง NV Gotion ครั้งนี้ จึงเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตของกลุ่ม ปตท. เพื่อเร่งสร้าง Energy Storage and EV Value Chain ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

        สำหรับการผสานความเชี่ยวชาญจาก Nuovo Plus และ Gotion ในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งในด้านของการวิจัยพัฒนา ศักยภาพการผลิตแบบแข่งขันได้ การบริการด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง และการให้บริการแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ลูกค้าอุตสาหกรรมในไทยและอาเซียน

        NV Gotion จะเริ่มก่อสร้างโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ขนาด 2 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงแก่ตลาดได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2566 นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และผลักดันเป้าหมาย Net Zero ของประเทศจากทุกภาคส่วนร่วมกัน”

        ขณะที่ Mr. Li Zhen, Chairman of Gotion High-tech Co., Ltd. ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการร่วมทุนกับ ปตท. และเจตนารมย์ของ Gotion ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของ Gotion ในระดับสากล ตลอดจนพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

        “ความร่วมมือในครั้งนี้ได้ผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมยานยนต์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก NV Gotion จะร่วมผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ได้ต่อไป”

        การร่วมมือกันระหว่าง Gotion Hi-tech และ NV Gotion ครั้งนี้ จะมีการลงทุน ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมส่งมอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในปี 2566 ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และขยายกำลังการผลิตเป็น 2 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ภายในปี 2568

        บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Arun Plus และ GPSC แกนนำธุรกิจแบตเตอรี่ของกลุ่ม ปตท. เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมภายใต้ แบรนด์ G-Cell ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่ SemiSolid แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เหมาะกับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน จึงเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานของ Nuovo Plus ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง


        Gotion High-tech Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงานใหม่ (New Energy Solution) ชั้นนำ ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียม รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน มีลูกค้าเป็นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานในระดับผู้นำอุตสาหกรรมของจีน มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่ผ่านฐานการผลิตขนาดใหญ่กว่า 14 แห่งทั่วโลกและเครือข่ายด้านวัตถุดิบของการผลิต 5 แห่งทั่วโลก ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และยังรวมถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่อีกด้วย

 

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".