สถาบันยานยนต์จับมือ PCN เสริมศักยภาพการทดสอบแบตฯยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่อาเซียน - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

สถาบันยานยนต์จับมือ PCN เสริมศักยภาพการทดสอบแบตฯยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่อาเซียน

        นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (สยย.) ร่วมกับ Mr. Shehwan Shim กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีเอ็น เอเชีย จำกัด ประกาศความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุม 301 สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

        สถาบันยานยนต์ และบริษัท พีซีเอ็น เอเชีย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนางานทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อหลักดังนี้ 1.) ร่วมกันทดสอบและการประเมินผลแบตเตอรี่และหัวชาร์จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ E mobility facilities ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อมาตรฐานการรับรองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2.) ช่วยเสริมศักยภาพการทดสอบและการประเมินผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 3.) ร่วมกันจัดทำโครงการ R&D ระหว่างประเทศด้านแบตเตอรี่ และ E mobility 4.) ผลักดันให้สถาบันยานยนต์ เป็นศูนย์กลางการทดสอบยานยนต์และแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมถึงยานยนต์อนาคตสู่ระดับอาเซียน


        นายพิสิฐ กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า การลงนามกับหน่วยงาน พีซีเอ็น เอเชีย ในครั้งนี้ สถาบันยานยนต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมให้สถาบันยานยนต์พัฒนาขีดความสามารถในด้านการทดสอบแบตเตอรี่ รวมถึงยานยนต์อนาคต ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจาก บริษัท พีซีเอ็น เอเชีย จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านมาตรฐานการทดสอบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้สถาบันยานยนต์ไว้วางใจในการจับมือร่วมกันทำภารกิจครั้งนี้
เพื่อเป็นศูนย์กลางการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน

        นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ยังคงดำเนินงานอันเป็นภารกิจหลักอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา การเป็นหน่วยตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ และเป็นศูนย์ข้อมูล ความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ยั่งยืน

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สถาบันยานยนต์ 
ชั้น อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่
โทรศัพท์ : 02 712 2414 ต่อ 6301 - 6303  โทรสาร: 02 712 2415


เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".