MEA ชูบริการ KEN by MEA รองรับมาตรฐานความปลอดภัย EV Home Charger รับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าบูม - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

MEA ชูบริการ KEN by MEA รองรับมาตรฐานความปลอดภัย EV Home Charger รับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าบูม


        รองผู้ว่าการ MEA เผยการไฟฟ้านครหลวงมีทีม KEN by MEA พร้อมให้บริการติดตั้ง และตรวจสอบสถานีชาร์จที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครบวงจร รองรับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าบูม ในงานเสวนากับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในหัวข้อ  The Future of EV  อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

        นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตอบสนองแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย โดยปัจจุบัน MEA ได้มีบริการ KEN by MEA ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ EV Home Charger 

        ทั้งนี้ใน Package ของ KEN by MEA ครอบคลุมการติดตั้งเครื่องตัดวงจรกระแสเกิน เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) Type B ซึ่งเป็นข้อกำหนดสูงสุดตามมาตรฐานการติดตั้ง ขณะเดียวกันยังสามารถบริการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่เสื่อมสภาพ มีระบบไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย .. 2564 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอัดประจุไฟฟ้าฯ

        MEA ได้คำนึงถึงความเพียงพอต่อการใช้งาน EV Home Charger รวมถึงการขยายการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตภายในบ้าน ตลอดจนอุปกรณ์ของ MEA ที่มาต่อเชื่อมเพิ่มเติมด้านระบบไฟฟ้า เช่น กล่องต่อสาย ท่อร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์จับยึดสายต่าง  โดยมีการออกแบบ การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอีกทั้ง ในกรณีฉุกเฉิน MEA ทั้งยังมี Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่รับแจ้งปัญหาการขัดข้องของระบบ EV Charger เพื่อให้ MEA เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ในทันที

        “KEN by MEA เป็นบริการติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ EV Home Charger ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานสูงสุด มีการควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการจัดหา จนถึงกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกผู้รับบริการด้วยการเป็น Contact Point ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ในกรณีลูกค้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ/หรือเปลี่ยนประเภทเครื่องวัดฯ (ปกติเป็น TOU) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับรถ EV” รองผู้ว่าการ MEA กล่าว

        สำหรับผู้สนใจติดตั้ง EV Charger สามารถเลือกรับบริการจาก KEN by MEA ได้ 2 Package คือ Package ติดตั้งEV Charger ขนาด 7.4 kW 1 Phase ราคา 29,000 บาท และ Package ติดตั้ง EV Charger ขนาด 22 kW 3 Phase ราคา 46,000 บาท ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่เลือกใช้ โดยทั้ง 2 Package ดังกล่าวยังครอบคลุมการติดตั้งสายเมนที่ 2 สำหรับ EV, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหลัก Main CB 40A, อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD Type B 40A และระบบสายดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด


เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".