ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับรถแบบไหน - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับรถแบบไหนประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ซื้อประกันภัยรถยนต์ 3+  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันที่เอาประกัน ซึ่งเกิดจากการชนกันของยานพาหนะทางบกเท่านั้น และรวมทั้งคุ้มครองทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด ประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้ ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันตัวของผู้ขับขี่ โดยประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี และการสูญหาย ไฟไหม้ หรือภัยทางธรรมชาติ 


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับรถแบบไหน


รถที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป

  • ถึงรถจะมีอายุการใช้งานนานเพียงใด แต่ก็จำเป็นต้องมีความคุ้มครองจากการทำประกันรถยนต์ความคุ้มครองสำหรับตัวรถอาจไม่จำเป็นก็ตาม แต่การใช้งานโดยทั่วไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกได้  ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุถึงรถจะมีอายุมากเพียงใด ก็ยังแนะนำให้ทำประกันภัยไว้ยังอุ่นใจกว่าไม่ได้ทำประกัน


รถที่ใช้งานเป็นประจำ 

  • ที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสถานที่จอดรถ การนำรถไปใช้งานบนท้องถนนเป็นประจำนั้นย่อมมีความเสี่ยงไม่น้อยที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น แม้ว่าผู้ขับขี่ระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอาจขับขี่รถด้วยความประมาทจนทำให้เกิดความเสียหายแก่รถของเราได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุถ้าหากมีประกันภัยไว้คุ้มครองก็จะดีกว่ารถที่ไม่มีประกัน โดยไม่ต้องไปติดตามเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีด้วยตัวเอง


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จัดเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งรถชนรถ รถสูญหาย/ไฟไหม้ เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจอยากทำประกันรถก็สามารถใช้บริการกับ อินชัวร์เฟรนด์ ได้ที่ 02-114-6464, 063-636-5456 หรือแอดไลน์ @insurefriend เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+


ซื้อประกันภัยรถยนต์ 3+  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันที่เอาประกัน ซึ่งเกิดจากการชนกันของยานพาหนะทางบกเท่านั้น และรวมทั้งคุ้มครองทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด ประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้ ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันตัวของผู้ขับขี่ โดยประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี และการสูญหาย ไฟไหม้ หรือภัยทางธรรมชาติ 


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับรถแบบไหน


รถที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป

  • ถึงรถจะมีอายุการใช้งานนานเพียงใด แต่ก็จำเป็นต้องมีความคุ้มครองจากการทำประกันรถยนต์ความคุ้มครองสำหรับตัวรถอาจไม่จำเป็นก็ตาม แต่การใช้งานโดยทั่วไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกได้  ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุถึงรถจะมีอายุมากเพียงใด ก็ยังแนะนำให้ทำประกันภัยไว้ยังอุ่นใจกว่าไม่ได้ทำประกัน


รถที่ใช้งานเป็นประจำ 

  • ที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสถานที่จอดรถ การนำรถไปใช้งานบนท้องถนนเป็นประจำนั้นย่อมมีความเสี่ยงไม่น้อยที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น แม้ว่าผู้ขับขี่ระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอาจขับขี่รถด้วยความประมาทจนทำให้เกิดความเสียหายแก่รถของเราได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุถ้าหากมีประกันภัยไว้คุ้มครองก็จะดีกว่ารถที่ไม่มีประกัน โดยไม่ต้องไปติดตามเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีด้วยตัวเอง


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จัดเป็นประกันที่ให้ความคุ้มค่า ราคาไม่แพง

เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจอยากทำประกันรถยนต์สามารถใช้บริการกับ อินชัวร์เฟรนด์ ได้ที่ 02-114-6464, 063-636-5456 หรือแอดไลน์ @insurefriend เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะMy Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".