ในเมื่อทุกอย่างมันอยู่ในหัวเรา ก็อย่าปล่อย ให้มันหายไป Coco Chanel - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ในเมื่อทุกอย่างมันอยู่ในหัวเรา ก็อย่าปล่อย ให้มันหายไป Coco Chanel


ในเมื่อทุกอย่างมันอยู่ในหัวเรา
ก็อย่าปล่อย ให้มันหายไป

Coco Chanel

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".