คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหน ที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกตลอดเวลา สุภัสสรา ธนชาต (เก้า) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหน ที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกตลอดเวลา สุภัสสรา ธนชาต (เก้า)


คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหน
ที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกตลอดเวลา

สุภัสสรา ธนชาต (เก้า)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".