คนที่มองโลกในแง่ลบ จะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาส แต่คนที่มองโลกในแง่บวก จะมองเห็นโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรค - Winston Churchill - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

คนที่มองโลกในแง่ลบ จะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาส แต่คนที่มองโลกในแง่บวก จะมองเห็นโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรค - Winston Churchill


คนที่มองโลกในแง่ลบ
จะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาส
แต่คนที่มองโลกในแง่บวก
จะมองเห็นโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรค

- Winston Churchill

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".