ยอดออกรถ EV ป้ายแดงโตกระฉูด เดือน ม.ค. ยอดจดทะเบียนพุ่ง 650% - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ยอดออกรถ EV ป้ายแดงโตกระฉูด เดือน ม.ค. ยอดจดทะเบียนพุ่ง 650%


        ส.อ.ท. เผยยอดจดทะเบียนใหม่รถ EV เดือน ม.ค. 66 โตพุ่ง 650% ขณะที่ยอดผลิตรถรวมโต 4% เพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น

        นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ว่า เดือนมกราคม 2566 มีรถยนต์ที่ผลิตได้ 157,844 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.02% เพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น ทำให้ผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกได้เพิ่มขึ้น 32.57% และผลิตขายในประเทศเพิ่มขึ้น 0.69% โดยยอดผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 91,532 คัน เพิ่มขึ้น 7.43% ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 66,312 คัน ลดลง 0.35% ขณะที่รถจักรยานยนต์ผลิตได้ 237,821 คัน เพิ่มขึ้น 12.49%

        ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน ม.ค. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 65,579 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ที่ 20.80% และลดลงปีที่แล้ว 5.58% เพราะปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในรถยนต์บางรุ่น จึงผลิตรถยนต์บางรุ่นได้น้อยไม่พอส่งมอบให้ลูกค้า

        ส่วนตลาดรถ EV มีการเติบโตสวนกระแส โดยยานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) มียอดจดทะเบียนใหม่ 4,707 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 649.52% ส่งผลให้ยอดการจดทะเบียนสะสมประเภท BEV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566 จึงอยู่ที่ 36,775 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 206.33%

        นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2565 มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 92,746 คัน เพิ่มขึ้น 34.93% มียอดขาย 72,158 คัน เพิ่มขึ้น 86.58% ส่งออก 9,515 คัน ลดลง 100% เนื่องจากตลาดในประเทศมีความต้องการสูง

 


สรุปยอดจดทะเบียนใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนมกราคม 2566

        เดือนมกราคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 4,707 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปีที่แล้วร้อยละ 649.52 โดยแบ่งเป็น

รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 2,945 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 1,019.77
        o รถยนต์นั่งจำนวน 2,930 คัน
        o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 15 คัน
รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 23 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 2,200
รถยนต์สามล้อมีทั้งสิ้น 32 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 68.42
        o รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 1 คัน
        o รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 31 คัน
รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 1,543 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 347.25
        o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,543 คัน
รถโดยสารมีทั้งสิ้น 160 คัน ซึ่งเดือนมกราคม 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งเดือนมกราคม 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน

 

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนมกราคม 2566
เดือนธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 7,687 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปีที่แล้วร้อยละ 76.51 โดยแบ่งเป็น

        รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 7,653 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 76.54
o รถยนต์นั่งจำนวน 7,643 คัน
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 7 คัน
o รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 3 คัน
        รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 34 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 70
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 34 คัน

 

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV เดือนมกราคม 2566
        เดือนธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 961 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปีที่แล้วร้อยละ 33.10 โดยแบ่งเป็น

รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 961 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 33.10
o รถยนต์นั่งจำนวน 961 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
        ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV มีจำนวนทั้งสิ้น 36,775 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 206.33 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้


        รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 16,672 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 281.86
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 16,479 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 286.83
o รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฯ มีจำนวน 170 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 61.90
o รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 7 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 600
o รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 3 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
o รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 13 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
        รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 96 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 209.68
        รถยนต์ 3 ล้อมีจำนวนทั้งสิ้น 530 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 87.94
o รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมีจำนวน 62 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 87.88
o รถยนต์รับจ้างสามล้อมีจำนวน 468 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 87.95
        รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 18,075 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 155.01
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 18,010 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 156.01
o รถจักรยานยนต์สาธารณะมีจำนวน 65 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 22.64
        อื่นๆ
o รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 1,372 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 476.47
o รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน


ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
        ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV มีจำนวนทั้งสิ้น 267,391 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 33.11 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

        รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 258,352 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 34.37
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 257,726 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 34.52
o รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฯ มีจำนวน 483 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 16.15
o รถยนต์บริการธุรกิจ มีจำนวน 28 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 16.67
o รถยนต์บริการทัศนาจร มีจำนวน 85 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 18.06
o รถยนต์บริการให้เช่า มีจำนวน 3 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2565
o รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 27 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
        รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2565
        รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 9,036 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 4.84
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 9,036 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 4.84
        อื่นๆ
o รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 2 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน


ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
        ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV มีจำนวนทั้งสิ้น 43,360 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 36.09 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้


        รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 43,360 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 36.09
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 43,297 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 36.15
o รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 40 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2565
o รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 20 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2565
o รถยนต์บริการให้เช่ามีจำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 200

ปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 92,746 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.93
ขาย 72,158 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.58 ส่งออก 9,515 คัน ลดลงร้อยละ 100

การผลิต
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปี 2565 จำนวน 92,746 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 34.93

        ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผสม (HEV) 84,685 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 44.93
        ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 8,061 คัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 21.21


ยอดขาย
        ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี 2565 จำนวน 72,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 86.58

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) 11,162 คันเ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 371.37
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผสม (HEV) 57,953 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 97.06
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 3,043 คัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 55.89


การส่งออก
        การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าปี 2565 จำนวน 9,515 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 100
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผสม (HEV) 9,515 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 100

 

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

 

 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".