สำรวจแอพพลิเคชั่นค้นหา EV Charger ทั่วไทย ใช้แบบไหนดี? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

สำรวจแอพพลิเคชั่นค้นหา EV Charger ทั่วไทย ใช้แบบไหนดี?

        ปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้นนับเป็นสัญญานบ่งบอกถึงกระแสตอบรับของคนไทยที่มีต่อเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

        เชื่อว่า ณ เวลานี้ มีผู้ใช้รถยนต์จำนวนไม่น้อยเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า ถึงแม้จะสามารถเติมเชื้อเพลิงด้วยการชาร์จไฟฟ้าได้เองที่บ้านแล้ว ยังคงจำเป็นต้องมองหาสถานีชาร์จในกรณีเดินทางระยะไกลเกินกว่าจะกลับมาชาร์จไฟที่บ้าน

        จากตัวเลขที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน “สนพ.” เปิดเผย จำนวนสถานีชาร์จ “EV Charger” ทั่วประเทศไทยว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 944 แห่ง แม้ว่าจะยังไม่มากนัก แต่ก็เป็นปริมาณที่สอดคล้องกับจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น 

        ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องศึกษาดูว่าสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเหล่านี้ให้บริการอยู่ในย่านที่สะดวกเข้าไปใช้บริการหรือไม่  เพราะที่ตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าไม่ได้มีอยู่ทั่วไปเหมือนปั๊มน้ำมัน บางจุดอยู่ในห้างสรรพสินค้า ในคอนโด หรือในศูนย์ประชุม ฯลฯ                                                                                                                                   

        ทั้งนี้ วิธีหาที่ตั้งสถานีชาร์จในปัจจุบันนิยมหาจาก แอพพลิเคชั่นค้นหาสถานี “EV Charger” ที่ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนพัฒนาขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทั้งประเภท Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) จำนวนทั้งสิ้น 9 แอพพลิเคชั่น ดังนี้

1.ELeXA by EGAT เป็นแอปพลิชันที่ได้รับการพัฒนาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานตั้งแต่การค้นหาสถานีชาร์จ ที่ค้นหาได้หลากหลายหน่วยงาน การจองคิวชาร์จ และการจ่ายค่าบริการ ด้วยการดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

2.MEA EV เป็นแอปพลิชันที่ได้รับการพัฒนาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ แสดงตำแหน่งสถานีชาร์จหลายๆ หน่วยงาน สามารถค้นหาและนำทางไปยังสถานีชาร์จบนแผนที่ จองหัวชาร์จ สั่งเริ่มและหยุดชาร์จผ่านทางแอพพลิเคชั่น ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

3.PEA VOLTA เป็นแอพพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับหัวจ่ายกระแสไฟตามมาตรฐาน ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาสถานีชาร์จในเครือข่ายของ กฟภ. พร้อมนำทางไปยังสถานีด้วย GPS ทั้งยังสามารถเช็กประวัติการใช้งานย้อนหลัง เช่น การเติมเงิน การจ่ายเงิน และการชาร์จ ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

4.EA Anywhere เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด รองรับการใช้งานยานยนต์ฟ้าทุกรุ่นที่ติดตั้งซ็อกเก็ตประเภท 2 (มาตรฐานไทย) ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่ง และมีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จในเครือข่ายของ EA Anywhere สามารถจองที่ชาร์จ สั่งให้เริ่มและหยุดผ่าน QR Code ได้ ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

5.EV STATION  เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ครอบคลุมการใช้งานที่จำเป็นในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV และ BEV รวมทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบบุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้ใช้ทางธุรกิจของ PTTOR แอพพลิเคชั่น EV STATION จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งและนำทางไปยังสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของ PTTOR สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

6.EVolt เป็นแอพพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถค้นหา และเข้าถึงเครือข่ายสถานีของบริษัทฯเท่านั้น ผู้ใช้สามารถสั่งการเริ่มต้นและหยุดการชาร์จผ่านแอพพลิเคชันได้ ทั้งยังสามารถดูสถานะของจุดชาร์จแต่ละจุด ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

7.Pump Charge  เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท กริดวิช (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไป ระบบจะมีการแนะนำสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด และพร้อมให้บริการจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานเป็นลำดับแรก สามารถค้นหาได้เพียงสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของบริษัทฯเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งการค้นหาอื่นๆได้หลากหลาย อาทิ ชื่อพื้นที่ สถานะเครื่องชาร์จไฟฟ้า ประเภทหัวชาร์จ ฯลฯ ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

8.B Charge เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV และ BEV แอพพลิเคชั่นนี้สามารถค้นหาสถานีชาร์จในเครือข่ายของบริษัทฯ มีระบบจองใช้บริการชาร์จ บันทึกสถานที่เข้าใช้บริการประจำ สถานะและประเภทของตัวเครื่องในแต่ละสถานี สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS

9.Even Charger เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท โซเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด สามารถค้นหาสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของบริษัทฯเท่านั้น สามารถแสดงสถานการณ์ชาร์จ และรายการชาร์จได้ ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน “สนพ.” รวบรวมแอพพลิเคชั่นทั้ง 9 ออกเผยแพร่ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 คาดว่า ณ ปัจจุบันมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องคอยติดตามข่าวสาร หรือตรวจสอบดูจากแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางระยะไกล


เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนีุุ้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

 
My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".