คุณจะได้เผชิญกับช่วงเวลา ที่เลวร้าย แต่..ช่วงเวลานั้นแหล่ะ ที่จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่ คุณมองข้าม Robin Williams - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

คุณจะได้เผชิญกับช่วงเวลา ที่เลวร้าย แต่..ช่วงเวลานั้นแหล่ะ ที่จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่ คุณมองข้าม Robin Williams


คุณจะได้เผชิญกับช่วงเวลา
ที่เลวร้าย
แต่..ช่วงเวลานั้นแหล่ะ
ที่จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่
คุณมองข้าม

Robin Williams

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".