ฉันเชื่อว่าเราคุมสิ่งต่างๆ ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น.. อะไรที่ควบคุมไม่ได้ เราก็ไม่ควรไปกังวลถึงมัน Elizabeth Olsen - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ฉันเชื่อว่าเราคุมสิ่งต่างๆ ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น.. อะไรที่ควบคุมไม่ได้ เราก็ไม่ควรไปกังวลถึงมัน Elizabeth Olsen


ฉันเชื่อว่าเราคุมสิ่งต่างๆ
ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น
ดังนั้น..

อะไรที่ควบคุมไม่ได้
เราก็ไม่ควรไปกังวลถึงมัน

Elizabeth Olsen

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".