ประกันรถยนต์ชั้น 2+ 3+ อุ่นใจ..สบายกระเป๋า รถเก่าก็ทำได้ - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ 3+ อุ่นใจ..สบายกระเป๋า รถเก่าก็ทำได้
อุ่นใจ... สบายกระเป๋า รถเก่าก็ทําได้

ประกันภัยรถยนต์ 2+ และ 3+

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทต่อปี * 


รับประกันรถทุกกลุ่มทั้งรถเก๋ง กระบะ และรถตู้ 

ความคุ้มครองครบ ราคาประหยัด รับประกันรถยนต์อายุสูงสุดถึง 25 ปี 

กับประกันภัยรถยนต์จากอาคเนย์ 2+ สุขใจ และ 3+ สุขใจ**
ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย 2+ สุขใจ

ทุนประกันภัย

รถเก๋งส่วนบุคคล (110)

รถกระบะส่วนบุคคล (320)

รถตู้ส่วนบุคคล (210)

50,000

5,600

6,500

7,500

100,000

5,900

6,800

8,000

200,000

6,800

7,800

9,000

300,000

7,700

8,900

10,000


ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย 3+ สุขใจ

ทุนประกันภัย

รถเก๋งส่วนบุคคล (110)

รถกระบะส่วนบุคคล (320)

รถตู้ส่วนบุคคล (210)

50,000

5,000

5,300

6,000

100,000

5,300

5,900

6,300

200,000

5,900

6,500

6,900

300,000

6,600

7,100

7,500ความคุ้มครอง

หมวดความคุ้มครอง

2+ สุขใจ

3+ สุขใจ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก/คน

500,000

500,000

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก/ครั้ง

10,000,000

10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยเนื่องจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ความสูญหาย/ไฟไหม้

ต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร**

100,000

100,000

ค่ารักษาพยาบาล**

50,000

50,000

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

100,000

100,000หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยกําหนดตามประเภทรถยนต์ ทุนประกันภัย และกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ 

 • รับประกันรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี [อายุเกิน 20 ปี รับเฉพาะ ยี่ห้อ Toyota, Honda, Mitsubishi และ Nissan เท่านั้น) 

 • ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์ 2+ สุขใจ และ 3+ สุขใจ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 • ควมคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล รถเก๋งส่วนบุคคล (110) = 5 คน รถตู้ส่วนบุคคล (210] = 7 คน และรถกระบะส่วนบุคคล (320) = 3 คน


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับประกันแบบซ่อมอู่ในเครือ 

 • รับเฉพาะรถญี่ปุ่นเท่านั้น (ไม่รวมรถยนต์นําเข้า) 

 • ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่รับจ้าง หรือให้เช่า 

 • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐาน ที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์เท่านั้น 

 • มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ประกันภัย ต้องไม่ต่ํากว่าทุนประกันภัย 

 • ไม่รับรถรับจ้างให้เช่า, ดัดแปลง, โหลด, แข่ง, แต่งซิ่ง, มูลนิธิ, กระบะติดตู้ - โครงเหล็ก 

 • อัตราเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราเบี้ยที่รวมภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว [ไม่รวม พ.ร.บ.] 

 • อัตราเบี้ยประกันภัยรวมส่วนลดกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว 


คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 

 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".