คุณสมบัติสูงสุด ของผู้นำ คือการดำรงตนบนความถูกต้อง - Dwight D. Eisenhower - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

คุณสมบัติสูงสุด ของผู้นำ คือการดำรงตนบนความถูกต้อง - Dwight D. Eisenhower


คุณสมบัติสูงสุดของผู้นำ คือการดำรงตนบนความถูกต้อง

- Dwight D. Eisenhower

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".