ผมเคยคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ในชีวิตคือ.. การมีชีวิตอยู่อย่างโดเดี่ยว แต่ไม่ใช่เลย.. สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือ.. การต้องมีชีวิตอยู่กับ คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยว ต่างหาก Robin Williams - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ผมเคยคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ในชีวิตคือ.. การมีชีวิตอยู่อย่างโดเดี่ยว แต่ไม่ใช่เลย.. สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือ.. การต้องมีชีวิตอยู่กับ คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยว ต่างหาก Robin Williams


ผมเคยคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
ในชีวิตคือ..
การมีชีวิตอยู่อย่างโดเดี่ยว
แต่ไม่ใช่เลย..

สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือ..
การต้องมีชีวิตอยู่กับ
คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
ต่างหาก

Robin Williams

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".