เกลียดฉัน..ที่ฉันเป้นตัวของฉันเอง อย่างน้อย ฉันก็ไม่ได้เสแสร้ง ที่จะเป็นคนอื่น - Kristen Jaymes Stewart - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เกลียดฉัน..ที่ฉันเป้นตัวของฉันเอง อย่างน้อย ฉันก็ไม่ได้เสแสร้ง ที่จะเป็นคนอื่น - Kristen Jaymes Stewart


เกลียดฉัน..ที่ฉันเป้นตัวของฉันเอง
อย่างน้อย ฉันก็ไม่ได้เสแสร้ง
ที่จะเป็นคนอื่น

- Kristen Jaymes Stewart

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".