"โอกาส" ไม่ใช่กระบือ ที่ปล่อยหลุดมือแล้วมันจะวิ่งกลับมา - Lam Song - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

"โอกาส" ไม่ใช่กระบือ ที่ปล่อยหลุดมือแล้วมันจะวิ่งกลับมา - Lam Song


"โอกาส" ไม่ใช่กระบือ
ที่ปล่อยหลุดมือแล้วมันจะวิ่งกลับมา

- Lam Song

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".