"ระยะทาง" ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเอง ว่าจะ..ดูแลรักษาความสัมพันธ์นั้น หรือ.. จะปล่อยให้มัน "จบลง" แค่กลางทาง - James McAvoy - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

"ระยะทาง" ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเอง ว่าจะ..ดูแลรักษาความสัมพันธ์นั้น หรือ.. จะปล่อยให้มัน "จบลง" แค่กลางทาง - James McAvoy

"ระยะทาง"
ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด

มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเอง
ว่าจะ..ดูแลรักษาความสัมพันธ์นั้น
หรือ..

จะปล่อยให้มัน "จบลง" แค่กลางทาง

- James McAvoy

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".