ชีวิตของคนเรานั้นสั้นเกินกว่า ที่เราจะเอาแต่.. เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะ แสดงความรักกับใครสักคน ในวันที่สายเกินไป - Reply 1988 (2015) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ชีวิตของคนเรานั้นสั้นเกินกว่า ที่เราจะเอาแต่.. เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะ แสดงความรักกับใครสักคน ในวันที่สายเกินไป - Reply 1988 (2015)


ชีวิตของคนเรานั้นสั้นเกินกว่า
ที่เราจะเอาแต่..
เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้
มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะ
แสดงความรักกับใครสักคน
ในวันที่สายเกินไป

- Reply 1988 (2015)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".