เปรียบเทียบประกันโควิด แผนไหนดี มีให้เลือกหลากหลาย แผนไหนคุ้มสุด เลือกแผนประกันไวรัสโควิดกับเรา - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เปรียบเทียบประกันโควิด แผนไหนดี มีให้เลือกหลากหลาย แผนไหนคุ้มสุด เลือกแผนประกันไวรัสโควิดกับเรา
แผนประกันไวรัสโคโรนาของเรา ท่านสามารถเลือกความคุ้มครองได้ทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด-19 ทำให้ท่านและคนในครอบครัวของท่านใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มาดูกันว่าประกันโควิด บริษัทไหนคุ้มกว่ากัน เช่น แบบเริ่มต้นราคาไม่แพง, ปานกลาง, พรีเมี่ยม, ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, มี OPD ไม่มี OPD, ประกันชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล จะมีแผนไหนที่คุ้มถูกใจเพื่อนๆ บ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ประกันโควิด 19 มีของบริษัทไหนบ้าง และของใครคุ้มค่ากว่ากัน ?
วิริยะประกันภัยแผนประกันโควิด ซูเปอร์ ชีลด์ (Super Shield)

แผน 1 : เบี้ย 399 

แผน 2 : เบี้ย 599

ข้อดี : ประกัน Super Shield ของวิริยะประกันภัย เป็นประกันโควิดรวมกับประกันภัยอุบัติเหตุ มีราคาเบี้ยประกันที่ไม่แพงมาก แต่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเข้ามา และคุ้มให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1 แสนบาท และได้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยค่ะ เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมทั้งโควิดและอุบัติเหตุค่ะ

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (สูงสุด 14 วัน)

 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


สิทธิพิเศษ

รายละเอียดสิทธิพิเศษ รับความคุ้มครองเพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • แผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์ 1 รับความคุ้มครองเพิ่ม 200,000 กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด

 • แผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์ 2 รับความคุ้มครองเพิ่ม 300,000 กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี

 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์

 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 • ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

 • จำกัดการซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์สำหรับแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์

 • กรณีผู้เอาประกันที่ต่ออายุกรมธรรม์แผนโควิดชีลด์แล้ว จะไม่สามารถซื้อแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์นี้ได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัยเอเชียประกันภัย

แผน COVID-500
ข้อดี : เป็นประกันภัยโควิด ที่ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆ หลายคน นั่นคือ...นอกจากความคุ้มครอง และค่าชดเชยรายวันแล้ว หากตรวจพบว่าเป็นโควิด 19 แล้ว จะได้รับเงินประกันจำนวน 50,000 บาท หรือเจอแล้วจ่าย (*ระยะเวลารอคอย 14 วัน) โดยไม่ต้องรอการเบิกจากค่ารักษาพยาบาล

แผน COVID-1825ข้อดี : เป็นประกันภัยโควิดแบบ XL คือ ต้องการความคุ้มครองสูงสุด ถึง 2.5 ล้านบาท และมีค่าชดเชยรายวันสูงถึง 2,500 บาทเลยทีเดียว เหมาะกับผู้ที่ต้องการระดับความคุ้มครองสูงสุดค่ะ

คุ้มครอง

 • ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เงื่อนไขความคุ้มครอง ของเอเชียประกันภัย

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 75 ปีบริบูรณ์

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)

 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ทิพยประกันภัยแผน 3C : เบี้ย 450 

แผน 4C : เบี้ย 850 

ข้อดี : ประกันภัยโควิด 19 จากทิพยประกันภัย จะเน้นความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจนถึงเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นหลัก โดยมีค่าชดเชยรายวัน และวงเงินความคุ้มครองสูงค่ะ

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19

 • การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

 • **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)


ข้อยกเว้นทั่วไป

 1. ผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV)) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

 2. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือกแล้วจะซื้อประกันภัยโควิด 19 ได้จากที่ไหน

อันนี้เป็นเรื่องง่ายสุดเลยค่ะ พวกเราทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ พร้อมให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการซื้อประกันภัยโควิด 19 ของทุกบริษัท ใครยังไม่แน่ใจว่า ประกันภัยแผนใดเหมาะกับตนเอง ก็โทรปรึกษา หรือไลน์หาทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะ

 

 

อินชัวร์เฟรนด์

สนใจประกันภัย หรือสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-114-6464, 094-964-5464

Line : @insurefriend

website : https://www.insurefriend.co.th

 

 

หวังว่า บทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก่อนจากกัน ก็ขอให้เพื่อนๆ หมั่นดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจัง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และมีความสุข เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".