ขับแค่ไหน..จ่ายแค่นั้น ประกันรถยนต์ตามไมล์ ชั้น 1 - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ขับแค่ไหน..จ่ายแค่นั้น ประกันรถยนต์ตามไมล์ ชั้น 1


ขับแค่ไหน..จ่ายแค่นั้น 

ประกันรถยนต์ตามไมล์

ชั้น 1

ใช้รถน้อย "เพราะมีรถหลายคัน" เลือกจ่ายน้อยได้ทุกคน ตั้งแต่แรกเริ่ม

ความคุ้มครอง (ประกันภัยอัพทูไมล์)

ประกันรถยนต์ชั้น 1 “TIP อัพทูไมล์” แค่ไหนแค่นั้น จากทิพยประกันภัย

ตอบทุกไลฟ์สไตล์การใช้รถ เพราะเลือกจ่ายได้ตามระยะไมล์ที่ใช้จริง แค่ไหนแค่นั้น ตั้งแต่เริ่ม!


การชนกับยานพาหนะทางบก

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตารางอันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก


การชนแบบไม่มีคู่กรณี

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เอาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี ที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้


รถยนต์ไฟไหม้

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของรถยนต์เอง หรือเป็นการไหม้ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ตาม


รถยนต์สูญหาย

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีสูญหายอันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น


รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่่และผู้โดยสารรวมไปถึงค่าประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ถูกควบคุมตัวไว้ในคดีอาญา โดยมีสาเหตุจากการนำรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปใช้และเกิดอุบัติเหตุ


ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก


ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ถือ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชั้น1 บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระยะเวลาเอาประกันภัย


ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์การใช้รถแบบไหน ประกันรถยนต์ตามไมล์ ชั้น 1 คือคำตอบสำหรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้รถของคุณ!!!

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

  • เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี

  • ได้ประกันชั้น 1 เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือ "ใช้น้อย ก็จ่ายน้อยตามที่ใช้"

  • เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้ตั้งแต่เริ่ม

  • เติมได้ ทบได้ สบายๆ แบบ UP TO YOU

  • ผ่อนได้ 0% นาน 4 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".