เป็นโรคร้ายมาก่อน ทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้หรือไม่ ? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เป็นโรคร้ายมาก่อน ทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้หรือไม่ ?

หากเราเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน จะยังสามารถทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้หรือไม่ ?

เมื่อโรคภัยบนโลกเราเริ่มมีมากขึ้น การเลือกซื้อประกันสุขภาพโรคร้ายแรงไว้ป้องกันกรณีหากเกิดป่วยโรคร้ายไม่มีเงินรักษา ประกันก็จะช่วยคุณได้

เพราะประกันสุขภาพโรคร้ายแรงพิจารณารับประกันภัยจากสุขภาพ อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ กล่าวคือ เบี้ยประกันสุขภาพจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อของเราล้วนๆ เลยค่ะ

และหากผู้ซื้อประกันได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อป่วยไข้ ก็จะได้ความคุ้มครองของประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ดังนี้ค่ะ

  • ช่วยจ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าบริการทั่วไปตามความคุ้มครองที่เลือก
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
  • การชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำเคมีบำบัด (คีโม) ฉายแสง เป็นต้นค่ะ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ต้องหยุดพักรักษาตัวเมื่อเป็นโรคร้ายแรง

อย่างที่ทราบกันดีว่า..ก่อนซื้อประกันสุขภาพโรคร้ายแรงสักกรมธรรม์เราต้องเช็กรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ เหล่านี้ให้ดี ดูเงื่อนไขความคุ้มครองให้ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้จ่ายเบี้ยแพงโดยใช่เหตุ

อ่านมาถึงตรงนี้ผู้สนใจทำประกันโรคร้ายแรง อาจจะมีคำถามว่า โรคที่เป็นมาก่อนทำประกันจะซื้อประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้ไหม?

จริงๆ แล้วสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ค่ะ แต่ต้องแจ้งสุขภาพกับบริษัทประกันภัยโดยตรง แต่บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่คุณเป็นมาก่อน ก่อนที่จะทำประกันภัยค่ะ โดยบริษัทประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธรับทำประกันได้ค่ะ


อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสำนักและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ยกตัวอย่างไว้ว่า

บริษัทฯ ประกันจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย เช่น หากผู้เอาประกันภัยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนการทำประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยนั้นต้องรักษาตัวด้วยโรคเบาหวาน แต่จะให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยนั้นเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาภายหลังค่ะ


หมายความว่า บริษัทประกันจะปฏิเสธการรักษาโรคเบาหวาน (ซึ่งก็คือโรคที่เป็นมาก่อน) แต่จะช่วยรักษาโรคหัวใจ (ซึ่งถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นหลังจากทำประกันภัยนั่นเองค่ะ) 

ดังนั้น คนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว ก็ควรทำประกันสุขภาพไว้นะคะ เพราะเบี้ยไม่แพงเลย ส่วนผู้ที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว และเสี่ยงจะป่วยโรคอื่นๆ ในอนาคต การทำประกันสุขภาพไว้ก็ดีนะคะ เพราะจะช่วยเซฟเงินค่ารักษาพยาบาลได้ค่ะ 

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยให้ดีก่อนตัดสินใจ


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".