สิ่งที่ทำให้ประกันไม่คุ้มครอง - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

สิ่งที่ทำให้ประกันไม่คุ้มครองเพื่อนๆ หลายท่านคิดว่าเมื่อมีประกันภัยรถยนต์แล้วจะขับขี่อย่างไรก็ได้ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวทางประกันภัยก็จะให้การคุ้มครองเองแหล่ะ แต่คุณกำลังคิดผิด!! เพราะบางกรณีที่ต่อให้คุณทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยอยู่ดี 

ซึ่งจะมีกรณีใดบ้างนั้นที่ทางบริษัทประกันภัยจะไม่ให้การคุ้มครองเรามาดูพร้อมๆ กันเลยคค่ะ

1. เมาแล้วขับ

หากคุณเมาแล้วขับ (มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) นอกจากจะผิดกฎหมายการจราจรแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยด้วยนะคะ

2. นำรถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

หากคุณนำรถยนต์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำไปเป็นยานพาหนะเพื่อให้ปล้นทรัพย์ หรือขนสิ่งของที่ผิดกฎหมาย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายกับตัวรถขี้นมานอกจากจะถูกตำรวจจับแล้ว ทางบริษัทประกันภัยก็จะไม่ให้กับคุ้มครองใดๆ กับคุณทั้งสิ้นเลยค่ะ

3. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

กรณีที่คุณไม่มีใบขับขี่ เช่นไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อนเลย หรือเคยมีแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย หากขับรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยนะ เว้นแต่คุณมีใบขับขี่อยู่แล้ว แต่ลืมใบขับขี่ หรือใบขับขี่หาย หรือใบขับขี่หมดอายุ ก็จะยังได้รับความคุ้มครองตามปกติ เพียงแต่อาจจะถูกตำรวจเรียกตรวจและถูกปรับได้ค่ะ ดังนั้น Insurefriend แนะนำให้พกใบขับขี่ติดตัวเอาไว้จะดีกว่าค่ะ

4. นำรถไปใช้ลากจูง

หากคุณนำรถของคุณไปใช้เพื่อลากจูงรถคันอื่น ทางบริษัทประกันภัยจะถือว่าป็นการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทนะคะ หากเกิดความเสียหายกับตัวรถขึ้นมา ทางบริษัทประกันภัยก็จะไม่ให้การคุ้มครองค่ะ ยกเว้นรถลากจูงที่ทำประกันภัยในด้านนี้มาโดยเฉพาะค่ะ

5. นำรถไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หากคุณนำรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ ไปใช้งานนอกเหนือจากที่จดไว้ในกรมธรรม์ และหากรถเกิดความเสียหาย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยค่ะ เช่นคุณจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล แต่นำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ขนของ หรือเพื่อรับส่งผู้โดยสาร เป็นต้นค่ะ


เมื่อรู้อย่างนี้แล้วแนะนำว่าอย่าทำตามข้อห้ามเหล่านี้เลยจะดีกว่านะคะ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คุณอาจจะต้องควักเงินของตัวเองขึ้นมาจ่าย ไหนจะค่าซ่อมรถ ค่าประกันตัว ค่าความเสียหายอื่นๆ เพราะทางประกันภัยนั้นไม่ให้ความคุ้มครองนะคะ จงขับขี่อย่างมีวินัย และเคารพกฎหมายจราจรดีที่สุดค่ะ


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".