ต่อประกันรถเจ้าเดิม หรือเปลี่ยนเจ้าใหม่ อันไหนคุ้มกว่า? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ต่อประกันรถเจ้าเดิม หรือเปลี่ยนเจ้าใหม่ อันไหนคุ้มกว่า?ต่อประกันรถยนต์กับเจ้าเดิม หรือเปลี่ยนไปใช้บริษัทประกันเจ้าใหม่ แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน?

หากคุณพอใจกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยรายเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือก็คือ...ไม่เคยเคลมประกันในฐานะฝ่ายผิด

การต่อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทเดิมจะได้รับ "ส่วนลดประวัติดี" ซึ่งมีส่วนลดตั้งแต่ 20-50% ของค่าเบี้ยประกันภัยปกติในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ตามลำดับขั้น ดังนี้ค่ะ

  • ขั้นที่ 1 ไม่มีประวัติเคลมปีแรก รับส่วนลด 20%
  • ขั้นที่ 2 ไม่มีประวัติเคลม 2 ปีต่อเนื่องกัน รับส่วนลด 30%
  • ขั้นที่ 3 ไม่มีประวัติเคลม 3 ปีต่อเนื่องกัน รับส่วนลด 40%
  • ขั้นที่ 4 ไม่มีประวัติเคลม 4 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 50%

แต่ในกรณีที่มีประวัติการเคลมประกันในฐานะฝ่ายผิด ก็จะเสียสิทธิ์ส่วนลดประวัติดีโดยทันที ในกรณีนี้ เราควรลองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยเจ้าอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ และถ้าหากประกันเจ้าใหม่ค่าเบี้ยประกันถูกกว่า ก็ลองพิจารณาเปลี่ยนบริษัทประกันได้ค่ะ

แต่นอกจากราคาเบี้ยประกันแล้ว ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญในการเลือกบริษัทประกันภัยที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วย เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ, ชื่อเสียงของบริษัทประกัน, อู่ซ่อม, รวมถึงทุนประกันภัยจะต้องเหมาะสม ไม่ต่ำจนเกินไปค่ะ


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".