ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ต่างกันอย่างไร? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ต่างกันอย่างไร?เมื่อพูดถึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อนๆ ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนๆ เดียวกัน ซึ่งในความจริงแล้วตัวแทนกับนายหน้าประกันภัยนั้นไม่ใช่คนๆ เดียวกันนะคะ แม้ว่าวิธีการทำงานและหน้าที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างค่ะ

  • ในส่วนที่คล้ายคลึงกันระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก็คือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือเป็นตัวกลางในการประสานงานให้เกิดการทำประกันขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย

  • ความแตกต่างระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก็คือ ตัวแทนประกันภัย จะเป็นผู้ที่มีสังกัดอยู่ในบริษัทประกันภัยต่างๆ และทำหน้าที่เสนอขายประกันภัยของบริษัทตนเอง ให้กับประชาชนที่สนใจขณะที่นายหน้าประกันภัย จะไม่ใช่ผู้ที่มาจากบริษัทประกันภัยโดยตรง และไม่มีสังกัดในการทำงาน แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือชี้ช่องทางให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการทำประกันภัยกับบริษัทต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

สิ่งที่สำคัญก็คือ กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเลือกเป็นตัวแทนก็สามารถเป็นได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัย และถ้าเลือกเป็นนายหน้าก็สามารถเป็นได้ทั้งนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย

ซึ่งสรุปความแตกต่างระหว่างตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ดังนี้ค่ะ


ตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents)

ตัวแทนประกันภัยจะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันที่สังกัดอยู่ในการชักชวนและนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันก็ได้ เพราะตัวแทนประกันนั้นจะมีสังกัดที่แน่นอนว่าเป็นตัวแทนของบริษัทประกันใด อาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งบริษัทได้ หากได้รับความยินยอมจากบริษัทแรก


นายหน้าประกันภัย (Insurance Brokers)

นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรกเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งจะทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย โดยการคัดเลือก แนะนำบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะแนะนำลูกค้าให้ซื้อประกันภัยของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันใดบริษัทหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนที่โบรกเกอร์จะได้รับ ก็คือค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัย ซึ่งไม่เท่ากันนะคะ


สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจอยากเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ก่อนอื่นต้องพิจารณาและถามตัวเองก่อนว่า..ชอบการทำงานแบบไหน หากเลือกที่จะเป็นคนขายประกันแบบอิสระ ก็ต้องเลือกสอบเป็นนายหน้าประกันภัย และต้องเลือกอีกว่าจะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตที่แตกต่างกัน (ใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะ) หากว่าอยากขายได้ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตก็ต้องสอบให้ผ่านทั้ง 2 ใบค่ะ และเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็ไปสอบให้ได้ใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. หลังจากสอบผ่านขั้นตอนต่อไปก็คือ ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกัน โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือ (คปภ.) จากนั้นก็ติดต่อไปยังบริษัทประกันที่สนใจ เพื่อขอเป็นนายหน้าขายประกัน ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทประกันได้หลายๆ แห่ง เพื่อจะได้มีสินค้าในมือที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกตัดสินใจเลือกซื้อ

แต่หากเพื่อนๆ สนใจเป็นตัวแทนขายประกันมากกว่า อันดับแรกคือต้องเลือกบริษัทประกันที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนขายก่อน จากนั้นก็เข้ารับการอบรมและสอบให้ได้ใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. เช่นเดียวกับนายหน้า และหากสอบผ่านแล้วก็ติดต่อบริษัทประกันที่สมัครเป็นตัวแทนไว้ เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทนด้วยค่ะ

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลแบบละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ที่นี้เลยค่ะ (คปภ.)


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".