ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 2 บวก - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 2 บวก

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่มีความคุ้มครองครบ เบี้ยไม่แพง, วงเงินความคุ้มครองสูง, ไม่จำกัดอายุรถ, สามารถเลือกแผนความคุ้มครองเองได้

  • ซ่อมรถเขา ซ่อรถเรา
  • คุ้มครองทั้งคุณ ทั้งรถมอเตอร์ไซค์
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • มีค่ารักษาพยาบาลหากประสบอุบัติเหตุ
  • รถสูญหาย ไฟไหม้ ก็คุ้มครอง
  • ประกันตัวผู้ขับขี่
My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".