ข้อสังเกต และตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ประกันชั้น 1) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ข้อสังเกต และตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ประกันชั้น 1)


 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 มีข้อสังเกตดังนี้

  1. ประกันชั้น 1 มีวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันทั้งนี้ประกันประเภทอื่นๆ เช่น ประกันชั้น 2+ และ 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเช่นกัน แต่จะมีเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครอง “เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก” (คุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถ) ระบุอยู่
  2. ประกันชั้น 1 คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 2+ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย หรือบริการด้านต่างๆของเรา สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-759-9400, 094-964-5464

หรือแอดไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะคะ

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".