เชื่อม 5 แอพฯ ค้นพิกัดหาสถานีชาร์จ ความสะดวกใหม่สำหรับผู้ใช้รถ EV - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เชื่อม 5 แอพฯ ค้นพิกัดหาสถานีชาร์จ ความสะดวกใหม่สำหรับผู้ใช้รถ EV

        ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น อาจก่อให้เกิดคำถามตามมาว่าสถานีชาร์จฯในปัจจุบันมีให้บริการเพียงพอรองรับรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่มีผู้ใช้รถยนต์สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือไม่?

        หากสืบค้นข้อมูลดูแล้วจะพบว่าปัจจุบันมีสถานีชาร์จฯทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 944 สถานี เป็นสถานีชาร์จภาคเหนือ 109 สถานี ภาคกลาง 152 สถานี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 95 สถานี กรุงเทพฯ 473 สถานี และภาคใต้ 115 สถานี จำนวนสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากเกือบพันแห่งน่าจะเพียงพอสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่มียอดจะทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2022 จำนวน 26,527 คัน

        ขณะเดียวกันในส่วนของการหาพิกัดสถานีชาร์จฯ ที่ไม่สะดวกเท่าสถานีบริการน้ำมันนั้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้า BEV มากมายนัก เพราะหน่วยงานที่ให้บริการสถานีชาร์จฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันขึ้นมารองรับ ทำให้ผู้เดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า BEV สามารถใช้ค้นหาสถานีชาร์จได้อย่างสะดวกสบายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

        ที่อาจเป็นปัญหาอยู่บ้างก็คือการที่มีผู้ให้บริการชาร์จฯไฟฟ้ามากมายหลายหน่วยงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเช่น ELeXA by EGAT แอพพลิเคชันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) MEA EV แอพพลิเคชัน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) PEA VOLTA แอพพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) EA Anywhere แอพพลิเคชั่นของ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด EV STATION  แอพพลิเคชั่นของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)

        MG SUPER CHARG แอพพลิเคชั่น บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด EVolt แอพพลิเคชันของ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด Pump Charge  แอพพลิเคชั่นของ บริษัท กริดวิช (ประเทศไทย) จำกัด B Charge แอพพลิเคชั่นของ บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด และ Even Charger แอพพลิเคชั่นของ บริษัท โซเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ฯลฯ

        แต่ละแอพพลิเคชั่นจะเป็นเครือข่ายอิสระ หากเลือกดาวน์โหลดมาใช้เพียงแอพฯ เดียวอาจไม่สะดวกในการปักหมุดค้นสถานีชาร์จฯในบางพื้นที่ ทำให้หลายคนต้องดาวน์โหลดมาใช้งานหลาย ๆ แอพฯ

        อย่างไรก็ตาม อุปสรรคดังกล่าวได้มีการแก้ไขด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายแอพพลิเคชั่นสถานีชาร์จฯของผู้ให้บริการหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยเป็นความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน นำโดย การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงข่ายแอปพลิเคชันการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ไปเมื่อเร็วๆ นี้

        ทั้งนี้ เฟสแรกของความร่วมมือดังกล่าวได้มีการร่วมกันพัฒนาให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถค้นหาพิกัดสถานีอัดประจุไฟฟ้าของทั้ง 5 หน่วยงาน ผ่านแอพพลิเคชันทุกเครือข่าย ได้แก่ MEA EV (MEA), PEA VOLTA (PEA), EleXA (EGAT), EV Station PluZ (OR) และ EA Anywhere (EA) ได้สำเร็จ และได้เปิดให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ทดลองใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาในเฟสต่อไป

        การเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นของหลายหน่วยงานร่วมกันเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยมีความพร้อมของเครือข่ายสถานีชาร์จรองรับเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : EA Anywhere

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".