กลุ่ม EA ร่วมกับ ไทยสมายบัส (TSB) นำรถโดยสารไฟฟ้า 100% ผลิตโดยคนไทยจัดแสดงในงานประชุม APEC 2022 Thailand - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

กลุ่ม EA ร่วมกับ ไทยสมายบัส (TSB) นำรถโดยสารไฟฟ้า 100% ผลิตโดยคนไทยจัดแสดงในงานประชุม APEC 2022 Thailand

        กลุ่ม EA ร่วมกับ ไทยสมายบัส (TSB) นำรถโดยสารไฟฟ้า 100% ผลิตโดยคนไทย จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “EA EV Ecosystem with Ultra-fast charge" จัดแสดงสู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมประชุม APEC 2022 Thailand ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

        EA ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าร่วมเป็น APEC 2022 Communication partner ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “EA EV Ecosystem with Ultra-fast charge ยกระดับนวัตกรรมฝีมือคนไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  โดยกลุ่ม EA ร่วมกับ ไทยสมายบัส (TSB) นำรถโดยสารไฟฟ้า 100% ผลิตโดยคนไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารที่ให้บริการแล้วในกรุงเทพและปริมณฑล มาจัดแสดงสู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประชุมภายในงาน APEC 2022 Thailand ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        นิทรรศการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด EA EV Ecosystem with Ultra-fast charge มีการจัดแสดงเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อมิตา จากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ขยายได้ถึง 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี การแสดงนิทรรศการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผลิตโดยโรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 9,000 คันต่อปี ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถอุตสาหกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง และเรือโดยสารไฟฟ้า "MINE Smart Ferry" ที่ได้มีการให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้ว

        นิทรรศการในส่วนของสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับพลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ EA , NEX point และ TSB ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเดินทางไร้มลพิษ โดยการนำรถโดยสารไฟฟ้าและเรือไฟฟ้ารับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในงานและการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมต่างๆระหว่างการประชุม APEC 2022 Thailand

 

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".