“ปูนซีเมนต์ไทย” ส่ง SCGC ร่วมทุน Denka รุกผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่รถ EV - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

“ปูนซีเมนต์ไทย” ส่ง SCGC ร่วมทุน Denka รุกผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่รถ EV

 

        บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่า บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited (Denka) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัทสำหรับธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene black) (บริษัทร่วมทุน) โดย Denka จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 60% และส่วนที่เหลือจำนวน 40% นั้นถือหุ้นโดย SCGC

        การร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้จะส่งเสริมให้ SCGC สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added หรือ HVA) และเสริมสร้างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อรองรับเมกะเทรนด์ การร่วมทุนกับ Denka จะช่วยเน้นย้ำจุดยืนของ SCGC ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยความสำเร็จมาแล้วหลายทศวรรษกับพันธมิตรระดับโลก

        ที่ผ่านมาธุรกิจรถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถ EV มีการเติบโตและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งตลาดโลกและไทย อ้างอิงข้อมูลจาก CleanTechnica พบว่าในปัจจุบันรถ EV ทั่วโลกมีสัดส่วนมากถึง 10% ของตลาดรถยนต์รวม ส่วนประเทศไทย TTB Analytics คาดการณ์ว่าในปีนี้ยอดขายรถ EV ในไทยจะเติบโต 539.7% คิดเป็น 10,203 คัน นอกจากนี้ในปี 2568 คณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติวางเป้าหมายการผลิตรถ EV ในปะเทศรวม 1.05 ล้านคัน และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 18.41 ล้านคันในปี 2578

        ขณะเดียวกันวัตถุดิบที่ผลิตจากโรงงานผลิต Olefins ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฏจักรของปิโตรเคมี โดย Olefins เป็นส่วนประกอบของการผลิตอะเซทิลีนแบล็กจะถูกนำมาป้อนให้กับโรงงานที่เกิดจากบริษัทร่วมทุนนั้น มีส่วนทำให้เอสซีจี เคมิคอลส์ มีตลาดที่รองรับการผลิตของตัวเองอีกช่องทางหนึ่ง และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเอสซีจี เคมิคอลส์ สามารถยกระดับธุรกิจสู่สินค้า High Value-Added หรือสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง และสินค้าที่รองรับเมกะเทรนด์ได้

        โครงการร่วมมือกันครั้งนี้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดระยอง ประเทศไทย มีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ภายในต้นปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566

        Denka เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี มีแผนธุรกิจในระยะกลางที่มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขณะนี้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตอะเซทิลีนแบล็ค ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหลัก รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวัตถุดิบที่ได้จาก SCGC (Ethylene, Acetylene และ Ethane) นั้น จัดหาโดยโรงงาน Olefins ของ SCGC ในการผลิตอะเซทิลีนแบล็คของ Denka (DENKA BLACK) ซึ่งเป็นคาร์บอนเบล็คชนิดพิเศษมีคุณสมบัติที่มีความบริสุทธิ์สูงและนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม

         ทั้งนี้ ในปี 2564 Denka มีรายได้สุทธิประมาณ 113,000 ล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 7,700 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมประมาณ 164,000 ล้านบาท

SCGC เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจเคมิคอลส์ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยมี 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 

       1.ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน 

       2. มุ่งขยายและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจไวนิล (Viny) ครบวงจร 

       3. เป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green polymer)

       4.พัฒนาและเร่งการเติบโตของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ทั้งนี้ การลงทุนของ SCGC มีการพิจารณาผลตอบแทนของทุกโครงการตลอดช่วงระยะวัฎจักรของปิโตรเคมี (over the cycle)

 

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนีุุ้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".