GPSC ผนึก SANY, LEADWAY และ ROOTCLOUD ศึกษาการพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

GPSC ผนึก SANY, LEADWAY และ ROOTCLOUD ศึกษาการพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

 

        GPSC ผนึกกำลัง 3 องค์กร SANY, LEADWAY และ ROOTCLOUD ศึกษาการพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ เพื่อใช้ภายในสถานีสลับแบตเตอรี่ แก้ปัญหาระยะเวลาชาร์จของผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ และผลักดันให้เกิดภาคขนส่งไร้มลภาวะ ตอบโจทย์การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและขับเคลื่อนสู่องค์กร Net Zero ภายในปี 2060

        คุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท ซันนี่ เฮฟวี่ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (SANY) บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่แมชชีนเนอรี่ จำกัด (LEADWAY) และ บริษัท รูทคลาวด์ เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด (ROOTCLOUD) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานีให้บริการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ (battery swapping services and battery-as-a-service business) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (electric commercial vehicles หรือ eCV) พร้อมกับการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสถานีสลับแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เน้นการใช้พลังงานสะอาด สอดรับกับเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่งเชิงพาณิชย์

        การศึกษาโครงการในระยะแรกจะเน้นบริเวณทางหลวงที่มีการเชื่อมต่อพื้นที่การขนส่งสินค้าที่หนาแน่น เมื่อผลการศึกษาเสร็จสิ้นจะมีแผนการขยายการลงทุนเพื่อสร้างสถานีให้บริการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้จะร่วมหาเส้นทางและพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดโครงการต่อไป

        มร.พอล ทา กรรมการผู้จัดการ SANY กล่าวว่ามีความยินดีที่จะส่งเสริมศักยภาพระหว่างกัน และพร้อมให้ความร่วมมือกับ GPSC เพื่อสร้างระบบในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการขนส่งทั้งหมดของประเทศไทยในรูปแบบใหม่การใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย โดย SANY จะให้การสนับสนุนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสถานีบริการนำร่องดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยร่วมกับ GPSC

        คุณฉกาจ แสนจัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEADWAY ในฐานะผู้นำธุรกิจโซลูชั่นเครื่องจักรกลหนักชั้นนำสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่จะร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้

        มร.โฮ ฮาว เทียน กรรมการผู้จัดการ ROOTCLOUD กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ทั้งการนำเทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยี Big-data ที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี นำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ร่วมกันของทุกองค์กร

        สถานีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาของการขนส่ง โดยไม่ใช้ระยะเวลานานในการชาร์จแต่ละครั้งของภาคการขนส่งเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งโครงการนี้สอดรับกับแนวทางขององค์กร ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายในด้านการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2060


เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนีุุ้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

 

 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".