หากมีการโอนกรรมสิทธิ์รถ ประกันที่ซื้อไว้จะยังคุ้มครองอยู่หรือไม่ ? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

หากมีการโอนกรรมสิทธิ์รถ ประกันที่ซื้อไว้จะยังคุ้มครองอยู่หรือไม่ ?


หากมีการโอนกรรมสิทธิ์รถ ประกันที่ซื้อไว้จะยังคุ้มครองอยู่หรือไม่ ?

เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัทที่รับประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 


ในกรณีที่ทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัย อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ค่ะ


หากคุณกำลังหาซื้อประกันภัยรถยนต์ที่เข้ากับความต้องการ และ ไลฟ์สไตล์ของคุณ ให้ Insurefriend ก็อยากเป็นผู้ช่วยเลือกซื้อ จะประกันชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ หรือ ชั้น 3 ให้กับเพื่อนๆ ทั้งช่วยให้สะดวก และอุ่นใจมากขึ้น

สามารถติดต่อใช้บริการกับ อินชัวร์เฟรนด์ ได้ที่ 02-114-6464, 063-636-5456 หรือแอดไลน์ @insurefriend เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".