นึกถึงวันนั้น แล้วมองย้อนกลับไป ถึงคนที่เรารัก เราพากันมาถึงจุดนี้ กันได้ยังไง? จุดที่เราไม่ได้รักกันแล้ว อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (คุณโจ้) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

นึกถึงวันนั้น แล้วมองย้อนกลับไป ถึงคนที่เรารัก เราพากันมาถึงจุดนี้ กันได้ยังไง? จุดที่เราไม่ได้รักกันแล้ว อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (คุณโจ้)


นึกถึงวันนั้น แล้วมองย้อนกลับไป
ถึงคนที่เรารัก
เราพากันมาถึงจุดนี้ กันได้ยังไง?
จุดที่เราไม่ได้รักกันแล้ว

อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (คุณโจ้)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".