อะไรก็ตามที่พยายามดึงคุณลง สุดท้ายน..มันจะทำให้คุณแกร่งขึ้น และก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้น - Timothy Mouse - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

อะไรก็ตามที่พยายามดึงคุณลง สุดท้ายน..มันจะทำให้คุณแกร่งขึ้น และก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้น - Timothy Mouse


อะไรก็ตามที่พยายามดึงคุณลง
สุดท้ายน..มันจะทำให้คุณแกร่งขึ้น
และก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้น

- Timothy Mouse

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".