คุณไม่ได้เดินได้เพราะ ทำตามตำรา แต่คุณเดินได้เพราะ คุณลองเดิน..แล้ว ล้มลุกคลุกคลานต่างหาก Richard Branson - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

คุณไม่ได้เดินได้เพราะ ทำตามตำรา แต่คุณเดินได้เพราะ คุณลองเดิน..แล้ว ล้มลุกคลุกคลานต่างหาก Richard Branson


คุณไม่ได้เดินได้เพราะ
ทำตามตำรา

แต่คุณเดินได้เพราะ
คุณลองเดิน..แล้ว
ล้มลุกคลุกคลานต่างหาก

Richard Branson

 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".