ความกล้า ไม่ใช่การที่ไร้ซึ่งความกลัว แต่มันคือ.. การที่เราได้ค้นพบว่า มันมีสิ่งอื่นที่สำคัญ ยิ่งกว่า..ความกลัว Modest Heroes (2018) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ความกล้า ไม่ใช่การที่ไร้ซึ่งความกลัว แต่มันคือ.. การที่เราได้ค้นพบว่า มันมีสิ่งอื่นที่สำคัญ ยิ่งกว่า..ความกลัว Modest Heroes (2018)


ความกล้า
ไม่ใช่การที่ไร้ซึ่งความกลัว
แต่มันคือ..

การที่เราได้ค้นพบว่า
มันมีสิ่งอื่นที่สำคัญ
ยิ่งกว่า..ความกลัว

Modest Heroes (2018)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".