เมื่อไรที่คุณรู้จักวิธี ที่จะทำให้มีความสุขแล้ว การมีคู่.. ก็เป็นแค่ทางเลือก และไม่จำเป็นเลย - Keanu Reeves - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เมื่อไรที่คุณรู้จักวิธี ที่จะทำให้มีความสุขแล้ว การมีคู่.. ก็เป็นแค่ทางเลือก และไม่จำเป็นเลย - Keanu Reeves


เมื่อไรที่คุณรู้จักวิธี
ที่จะทำให้มีความสุขแล้ว
การมีคู่..
ก็เป็นแค่ทางเลือก
และไม่จำเป็นเลย

- Keanu Reeves

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".