ในวันหนึ่ง เราอาจกลายเป็นความทรงจำ ของใครบางคน สิ่งที่เราทำได้ก็คือ..การทำทุกวัน ให้ดีที่สุด เพื่อที่จะเป็น..ความทรงจำที่ดี ในชีวิตของเขา COCO (2017) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ในวันหนึ่ง เราอาจกลายเป็นความทรงจำ ของใครบางคน สิ่งที่เราทำได้ก็คือ..การทำทุกวัน ให้ดีที่สุด เพื่อที่จะเป็น..ความทรงจำที่ดี ในชีวิตของเขา COCO (2017)


ในวันหนึ่ง
เราอาจกลายเป็นความทรงจำ
ของใครบางคน

สิ่งที่เราทำได้ก็คือ..การทำทุกวัน
ให้ดีที่สุด

เพื่อที่จะเป็น..ความทรงจำที่ดี
ในชีวิตของเขา

COCO (2017)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".