หลังจากต่ออายุกรมธรรม์ไปแล้ว ถ้ามีเคลม เบี้ยจะปรับเพิ่มในปีต่อไปเพราะอะไร ? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

หลังจากต่ออายุกรมธรรม์ไปแล้ว ถ้ามีเคลม เบี้ยจะปรับเพิ่มในปีต่อไปเพราะอะไร ?

เพราะอะไร ? หลังจากต่ออายุกรมธรรม์ไปแล้ว เบี้ยจะเพิ่มขึ้นในปีต่อไป เมื่อมีการเคลม
เนื่องจากการต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์บางประเภท การคิดเบี้ยประกันจะมีการอ้างอิงประวัติดีเดิมจากประกันปีที่แล้ว ว่าได้เคลมหรือไม่เคลม เช่น ประกันปีที่แล้วประวัติดี 30% แล้วไม่มีการเคลมเลย กรมธรรม์ต่ออายุก็จะคิดส่วนลดประวัติดี 40% เป็นต้นค่ะ

แต่หากแจ้งต่ออายุล่วงหน้าและประกันได้ออกกรมธรรม์ใหม่ปีต่ออายุไปแล้ว โดยคิดประวัติดีจากวันที่แจ้งต่ออายุ ต่อมามีการแจ้งเคลมในประกันเดิมที่ยังไม่หมดอายุ (เคลมในสัญญากรมธรรม์เดิม) จะทำให้มีการปรับส่วนลดประวัติดี ในกรมธรรม์ต่ออายุ  เช่น ประกันปีที่แล้วประวัติดี 30%  มีเคลม กรมธรรม์ต่ออายุก็จะคิดส่วนลดประวัติดีให้ 20% ค่ะ

จากตัวอย่าง กรมธรรม์ต่ออายุที่ออกกรมธรรม์ล่วงหน้าไปและคิดเบี้ยประกันไปแล้ว โดยคูณส่วนลดประวัติดี 40% จะต้องมีการแก้ไขเบี้ยประกัน โดยคิดส่วนลดประวัติดีที่ 20% เป็นต้น ทำให้อาจมีการปรับเบี้ยใหม่โดยออกสลักหลังเพิ่มเบี้ยในกรมธรรม์ปีต่ออายุที่ได้ออกกรมธรรม์ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดเรื่องการคิดส่วนลดประวัติดี โดยหากไม่ประสงค์ทำประกันในเบี้ยประกันใหม่ สามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ที่ออกแล้วได้ หากประสงค์ทำต่อสามารถชำระเบี้ยเพิ่มเติมตามสลักหลังเพิ่มเบี้ยประกันที่ออกใหม่

การคิดส่วนลดประวัติดีตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด

ถ้าในปีที่ผ่านมา ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู่ และในปีนั้นเอง ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทแล้ว (เคลมในกรมธรรม์เดิม ก่อนวันคุ้มครองปีต่ออายุ) ในการต่ออายุการประกันภัย (เบี้ยปีต่ออายุ) สิทธิในการที่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย (การคิดส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุ) จะเป็น ดังนี้ค่ะ


  • ได้ลดน้อยลงหนึ่งขั้น หากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น ปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 2 จำนวน 30% ในการต่ออายุก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยน้อยลงหนึ่งขั้น คือจะได้ลดในอัตรา 20% แต่หากปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 1 จำนวน 20% ในการต่ออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไม่มีการได้ส่วนลดเลย

  • ได้ลดน้อยลงสองขั้น แต่ไม่เกินอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ หากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจำนวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย เช่น ปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 3 จำนวน 40% ในการต่ออายุ ก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยน้อยลงสองขั้น คือส่วนลดที่ได้รับจะเหลืออยู่ในขั้นที่ 1 จำนวน 20% แต่หากปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 1 จำนวน 20% ในการต่ออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไม่มีการได้ส่วนลดเลย มิใช่ลดลง 2 ขั้นจนกลายเป็นต้องเสียเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไปค่ะ

หากเพื่อนๆ สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย หรือบริการด้านต่างๆของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่โทร. 02-759-9400, 094-964-5464 แอดไลน์ @insurefriend หรือการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะคะ

 


 สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่ค่ะ 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".