Insurefriend ได้เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ซ่อมสีในเครือวิริยะประกันภัย - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

Insurefriend ได้เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ซ่อมสีในเครือวิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา Insurefriend ได้เข้าเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ซ่อมสีในเครือวิริยะประกันภัย
  • เลือกใช้สีพ่นรถยนต์ Glasurit หรือตรานกแก้ว
  • ศูนย์ซ่อมจะใช้โปรแกรมในการคำนวนค่าสี ให้ใกล้เคียงกับสีเดิมมากที่สุด
  • รับซ่อมสีเบ็นซ์ ระบบไฟฟ้า (ที่อยู่ในเคลือ) และมีโปรแกรมเช็คระบบให้ด้วย
  • ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องก็มีมูลค่าสูงมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการซ่อมสีเพื่อให้ได้คุณภาพสูงที่สุด และนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับลูกค้าวิริยะประกันภัยค่ะ

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".