เบอร์เคลม, เบอร์แจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยต่างๆ - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เบอร์เคลม, เบอร์แจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยต่างๆ

 เบอร์เคลม เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัยต่างๆ


บริษัท

เบอร์เคลม / แจ้งเหตุ

กรุงเทพประกันภัย

1620 (แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง) หรือ 02-285-8888 กด 3 (แจ้งเคลมทั่วไป)

คุ้มภัย

0-2257-8080

เคเอสเค ประกันภัย

0-2635-1234, 0-2635-1555

เจ้าพระยาประกันภัย

02-648-6666

โตเกียวมารีน ประกันภัย

(02) 686-8616

ทิพยประกันภัย

02-248-0059 / 02-643-2900

เทเวศ

0-2670-4444 กด 1

ไทยพาณิชย์สามัคคี

02-640-4500

ไทยไพบูลย์

02-246-9635 ต่อ 77

ไทยวิวัฒน์

(02) 695-0700

ไทยศรี

0-2878-7000

นำสินประกันภัย

(02) 911-4567, (02) 911-4488

เมืองไทย ประกันภัย

1484

วิริยะประกันภัย

1557 หรือ 0-2239-1557

สินทรัพย์ประกันภัย

02-792-5555

สินมั่นคง

1596 หรือ 02-378-7000

อลิอันซ์ ซีพี

0-2638-9333

เอเชียประกันภัย

0-2869-3333

เอราวัณ

0-2224-0056

แอกซ่าประกันภัย

02-206-5488

อาคเนย์

0-2237-7409

 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".