สรุปยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ไฟฟ้าปี 65 มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ชี้ตลาดยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

สรุปยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ไฟฟ้าปี 65 มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ชี้ตลาดยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก

        ตัวเลขอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในปี 2565 ที่มีตัวเลขเติบโตก้าวกระโดดกว่า 200% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 อาจทำให้หลายคนตื่นเต้นกับจำนวนรถจดทะเบียนที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงอัตราเติบโตระดับนี้เป็นปรากฏการณ์ปกติของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ ที่มีการเติบโตจากพื้นฐานที่มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนไม่มากนัก ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดยังไม่ถึง 1% ของรถยนต์โดยรวมทั้งหมด ที่ประกอบด้วยรถที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายประเภท

        สภาพตลาดที่แท้จริงดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากจำนวนรถจดทะเบียนสะสมของกรมการขนส่งทางบกที่ได้มีการรวมรวมข้อมูลสรุปเป็นรายงานสถิติการขนส่ง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)โดยได้มีรายงานสรุปจำนวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้ พบว่ามีรถใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รถใช้เบนซินจำนวน 29,334,264 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 70.18%

2.รถใช้น้ำมันดีเซล จำนวน 11,281,082 คัน 26.99%

3.รถใช้แก๊สแอลพีจี จำนวน 595,476 คัน 1.42%

4.รถไฮบริด 285,662 คัน 0.68%

5.รถใช้แก๊สซีเอ็นจี (เอ็นจีวี) 252,552 คัน 0.60%

6. รถไฟฟ้า 24,053 คัน 0.06%

7.รถไม่ใช้เชื้อเพลิง 7,903 คัน 0.02%

8.อื่นๆ 20,337 คัน 0.05%

        หากแยกเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าออกมาดูให้ชัด ก็จะเป็นตัวเลขจดทะเบียนของรถไฟฟ้า 24,053 คัน 0.06% รวมกับรถไฮบริด 285,662 คัน 0.68%  เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 309,715 คัน คิดเป็น 0.74% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์โดยรวมทั้งหมด ดังนั้นการเติบโตที่ก้าวกระโดดนั้นเป็นปรากฎการณ์ปกติ ยิ่งถ้านำตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับแผนส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายให้มียอดผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% โดยรวมในปี 2030 ถือว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีโอกาสเติบโตอีกมาก

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

 

 

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".