ประกันชีวิตไม่ใช่มรดก - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันชีวิตไม่ใช่มรดกประกันชีวิตไม่ใช่มรดก

      ประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันจะจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้หน้ากรมธรรม์

     ประกันชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินออม ซึ่งถือว่าเป็นการสะสมทรัพย์อย่างหนึ่ง หลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับเงินประกันนั้นจะต้องเป็นทายาทเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ประกันชีวิตไม่ใช่มรดก แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะทำพินัยกรรมไว้แล้วก็ตาม แต่ในกรมธรรม์สัญญาจะระบุไว้ชัดเจนว่าจะมอบผลประโยชน์แก่ผู้ใดหากผู้เอาประกันเสียชีวิต 

       การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้คนอื่นเมื่อตนเองเสียชีวิต ทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นของตนเอง เช่น บ้าน รถ หรือที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ก่อน หลัง หรือขณะทำพินัยกรรมแล้วก็ตาม แต่การทำประกันชีวิตนั้น ผู้เอาประกันได้ประสงค์ที่จะยกผลประโยชน์นี้ให้กับผู้อื่นตั้งแต่เริ่มทำประกันนั้นย่อมไม่ใช่มรดเกของตน 

      ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเงินเอาประกันภัยไม่ใช่กองมรดกจึงไม่สามารถฟ้องร้องเอาได้  และหากพิจารณาสำหรับข้อดีของการประกันชีวิตที่ไม่ใช่มรดกนั้น คือ สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้เอาประกัน อีกทั้งการรับผลประโบชน์ไม่ต้องเสียเวลาตามกระบวนตามกฎหมายในการจัดตั้งผู้จัดการมรดก และประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย

เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจอยากทำประกันรถก็สามารถใช้บริการกับ อินชัวร์เฟรนด์ ได้ที่ 02-114-6464, 063-636-5456 หรือแอดไลน์ @insurefriend เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ
My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".