มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจ นั่นคือ.. ทำไมคนเราถึงนอกใจ? ถ้าเป็นเพราะ.. อารมชั่ววูบก็พอเข้าใจ แต่ไม่ใช่กับ.. การคบใครพร้อมกัน เป็นเวลานานๆ Robert Douglas Thomas Pattinson - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจ นั่นคือ.. ทำไมคนเราถึงนอกใจ? ถ้าเป็นเพราะ.. อารมชั่ววูบก็พอเข้าใจ แต่ไม่ใช่กับ.. การคบใครพร้อมกัน เป็นเวลานานๆ Robert Douglas Thomas Pattinson


มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจ
นั่นคือ..
ทำไมคนเราถึงนอกใจ?
ถ้าเป็นเพราะ..
อารมชั่ววูบก็พอเข้าใจ
แต่ไม่ใช่กับ..
การคบใครพร้อมกัน
เป็นเวลานานๆ

Robert Douglas Thomas Pattinson

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".