ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จำเป็นไหม คุ้มครองอะไรบ้าง? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จำเป็นไหม คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จำเป็นไหม คุ้มครองอะไรบ้าง?


หากพูดถึง ประกันมอเตอร์ไซค์ หลายคนอาจมองข้ามความสำคัญ แต่จะเน้นไปให้ความสำคัญกับการซื้อประกันภัยรถยนต์มากกว่า แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่า..ประกันมอเตอร์ไซค์ นั้นก็ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับการซื้อประกันภัยรถยนต์เลยค่ะ โดยประกันมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมนั้น ก็คือประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ อินชัวร์เฟรนด์มาขออธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจได้ง่ายว่าประกันชั้น 2+ ที่ว่านั้นดีอย่างไร และให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ตาม อินชัวร์เฟรนด์ ไปดูกันเลยค่ะ


ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ดีไหม คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 ต่างกันที่ประกันชั้น 2+ นั้นจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์คันทำประกัน “ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถ และสามารถระบุคู่กรณีได้” ซึ่งจะมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้ค่ะ

ความคุ้มครองของประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์คันเอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนกับรถ และสามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น

 • คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย/ไฟไหม้

 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (กรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร)

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

 • การประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ สำหรับรถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล)

และสำหรับใครที่ต้องการซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ละก็ มาสิก็ไม่พลาด ขอนำเสนอแพ็กเกจประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จากเอเชียประกันภัย มาแนะนำกัน ราคาเริ่มต้นเพียง 1,999 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้


ความคุ้มครอง

จำนวนเงินรับผิดกรณี

ไม่มีค่ารักษาพยาบาล

จำนวนเงินรับผิดกรณี

ไม่มีค่ารักษาพยาบาล

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน

500,000 บาท/คน

500,000 บาท/คน

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง

10,000,000 บาท/ครั้ง

10,000,000 บาท/ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

600,000 บาท/ครั้ง

600,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

ค่าความเสียหายส่วนแรก

-

-

รถมอเตอร์ไซค์สูญหาย /ไฟไหม้

อายุรถ 1-3 ปี 10,000 

บาท / ครั้ง

อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 

บาท / ครั้ง

อายุรถ 1-3 ปี 10,000 

บาท / ครั้ง

อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 

บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคลเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน

ค่ารักษาพยาบาล

-

50,000 บาท / คน

การประกันตัวผู้ขับขี่

100,000 บาท / ครั้ง

100,000 บาท / ครั้ง

จำนวนที่นั่ง

2 ที่นั่ง

2 ที่นั่ง

เบี้ยประกัน บาท/ปี

1,999

2,199


หมายเหตุ

*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 • (สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น 

 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก 

 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้นประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ รถจักรยานยนต์ (ใช้เพื่อการพาณิชย์) 

เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ขับเดลิเวอรี่, ส่งอาหาร, ส่งของ, และแมสเซ็นเจอร์ค่ะ 

สำหรับ ใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น พนักงานเดลิเวอรี่  แมสเซ็นเจอร์ หรือพนักงานส่งของส่งอาหารของแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Grabfood, foodpanda, Gojek, Robinhood, Line Man ก็มีประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ที่ให้ความคุ้มครอง เบี้ยประกันเพียง 2,999 บาท/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้


ความคุ้มครอง

ความรับผิดกรณี

อายุรถ 1-3 ปี

ความรับผิดกรณี

อายุรถ 4 ปีขึ้นไป

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน

500,000 บาท/คน

500,000 บาท/คน

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง

10,000,000 บาท/ครั้ง

10,000,000 บาท/ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

600,000 บาท/ครั้ง

600,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง*

10,000 บาท/ครั้ง*

ความเสียหายส่วนแรก

-

-

รถมอเตอร์ไซค์สูญหาย /ไฟไหม้

10,000 บาท

50,000 บาท

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคลเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน

ค่ารักษาพยาบาล

-

-

การประกันตัวผู้ขับขี่

100,000 บาท / ครั้ง

100,000 บาท / ครั้ง

จำนวนที่นั่ง

2 ที่นั่ง

2 ที่นั่ง

เบี้ยประกัน บาท/ปี

3,199


หมายเหตุ

*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 • สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น 

 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก 

 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้นประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จัดเป็นประกันที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆ เพราะมีเบี้ยราคาเบาๆ แถมความคุ้มครองที่ได้ยังใกล้เคียงกับ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 อีกต่างหาก เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจอยากทำประกันรถมอเตอร์ไซค์อยู่พอดี ก็สามารถใช้บริการกับ อินชัวร์เฟรนด์ ได้ที่ 02-114-6464, 063-636-5456 หรือแอดไลน์ @insurefriend เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

เครดิตรูปภาพ : freepik, Peak Recruitment, 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".