จงมีความสุขกับชีวิตชอง ตัวเราเอง ในแบบที่ ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบ กับชีวิตของใคร ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

จงมีความสุขกับชีวิตชอง ตัวเราเอง ในแบบที่ ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบ กับชีวิตของใคร ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)


จงมีความสุขกับชีวิตชอง
ตัวเราเอง ในแบบที่
ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบ
กับชีวิตของใคร

ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".