Waiting period หรือ ระยะรอคอย 14 วันคืออะไร - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

Waiting period หรือ ระยะรอคอย 14 วันคืออะไร

Waiting period หรือ ระยะรอคอย 14 วันคืออะไร

เวลาดูเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ มักมีคำว่า ระยะเวลารอคอยอยู่เสมอ เพื่อนๆ เคยสงสัยกันมั้ยล่ะคะ ว่าคำนี้มีความหมายอย่างไร? แล้วกรมธรรม์ที่เรากำลังจะซื้อ จะเริ่มคุ้มครองทันที หรือเมื่อไหร่?

ระยะเวลารอคอยคืออะไร?

ระยะเวลารอคอย คือระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง ผู้เอาประกันไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ ภายในระยะเวลาตามที่กรมธรรม์แต่ละแบบกำหนดไว้ แต่ละบริษัทประกันอาจจะมีการกำหนดระยะเวลารอคอยที่แตกต่างกันออกไปค่ะ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ Waiting period หรือ ระยะเวลารอคอย เป็นระยะเวลาที่ผู้ซื้อกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยจะยังไม่สามารถทำการเคลมค่ารักษา เรียกร้องเงินชดเชยประกันได้นั่นเองค่ะ

ระยะเวลาที่ประกันไม่คุ้มครองนานแค่ไหน?

ปกติระยะเวลารอคอยนั้นจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของโรคที่เอาประกันค่ะ ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 14 หรือ 30 วัน ไปจนถึง 120 วัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประกันภัยแต่ละประเภท และแต่ละบริษัทประกันจะมีการกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปค่ะ

ดังนั้น หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในช่วง 14 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จะไม่สามารถเคลมประกันได้ค่ะ


ทำไมต้องมีระยะเวลารอคอย?

เหตุผลที่ต้องมีระยะเวลารอคอย ก็เพราะว่าบริษัทประกันต้องการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีคนที่รู้ว่าตัวเองป่วย แต่ยังไม่ยอมไปรักษา แล้วมาขอซื้อประกันเพื่อจะได้เบิกเงินจากประกันแล้วค่อยไปรักษา ถ้าบริษัทประกันไม่มีระยะเวลารอคอย คนก็จะรอให้ป่วยก่อน แล้วค่อยมาซื้อประกันนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นธรรมกับบริษัทประกัน โดยระยะเวลารอคอยนั้นเป็นการยืดเวลาให้ทางบริษัทประกันเอง มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดี เพื่อหลอกเคลมเอาเงินชดเชยในการรักษาค่ะ


ทำไมประกันแต่ละประเภทถึงมีระยะเวลารอคอยไม่เท่ากัน?

ระยะเวลารอคอย หรือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาฟักตัว หรือระยะเวลาในการแสดงอาการของโรค สำหรับประกันสุขภาพโรคทั่วไป ประกันสุขภาพเหมาจ่าย และประกันชดเชยรายได้ มักจะมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ซึ่งหากเป็นโรคเรื้อรังที่ใช้เวลาในการรักษาและค่ารักษาสูงเช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง ประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอยถึง 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ ด้วยค่ะ โดยอ่านเพิ่มเติมได้จากเล่มกรมธรรม์ หรือสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทประกันเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อได้ค่ะ


ถ้าป่วยในระยะเวลารอคอยจะทำอย่างไร?

กรณีที่เราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วงระยะเวลารอคอย ทางบริษัทประกันจะไม่อนุญาตให้เคลม หรืออาจเลือกยกเลิกความคุ้มครอง หรือยกเลิกสัญญากรมธรรม์ให้เป็นโมฆียะได้ค่ะ แต่หากครบกำหนดแล้วไม่พบโรคใดๆ ผู้เอาประกันก็สามารถถือกรรมธรรม์นั้นต่อไปได้ยาวๆ หากเกิดป่วยขึ้นในอนาคตก็สามารถรับการรักษาและความคุ้มครองจากบริษัทประกันได้ทันทีเลยค่ะ


กรณีเสียชีวิตระหว่างระยะเวลารอคอย

กรณีหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงระยะเวลารอคอยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทประกันจะทำการตรวจสอบประวัติการรักษาโรคหากค้นพบว่าไม่เคยตรวจวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงมาก่อน บริษัทประกันก็จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้กับผู้รับผลประโยชน์ แต่จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ในกรณีเคลมโรคร้ายแรงนะคะ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้เอาประกันเคยมีประวัติการรักษา หรือตรวจพบโรคร้ายแรงมาก่อนทำประกัน บริษัทประกันจะคืนค่าเบี้ยฯ ที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดเท่านั้นค่ะ


ดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆ จะตัดสินใจทำประกันทุกครั้งควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนทำประกันนะคะ แน่นอนแล้วประกันประเภทต่างๆ นั้นมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ ที่เราควรรู้ ศึกษาให้รอบคอบเสียก่อน จะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดใจ หรือมาเสียความรู้สึกในภายหลังนะคะ อย่างไรก็ตามทั้งการทำประกันสุขภาพและการทำประกันโรคร้ายเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งในยุคนี้ที่ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นทุกวัน และเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง การมีประกันไว้สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และเป็นการสร้างสวัสดิการค่ารักษาให้กับตนเองในอนาคตค่ะ


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".