ผมไม่กล้ากล้าพัก..เพราะ ผมยังไม่มีเงินฝาก ผมไม่กล้าเหนื่อย..เพราะ ผมยังไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่กล้าขี้เกียจ..เพราะ คนที่เก่งกว่า ยังพยายามเลย - Andy Lau - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ผมไม่กล้ากล้าพัก..เพราะ ผมยังไม่มีเงินฝาก ผมไม่กล้าเหนื่อย..เพราะ ผมยังไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่กล้าขี้เกียจ..เพราะ คนที่เก่งกว่า ยังพยายามเลย - Andy Lau


ผมไม่กล้ากล้าพัก..เพราะ
ผมยังไม่มีเงินฝาก

ผมไม่กล้าเหนื่อย..เพราะ
ผมยังไม่ประสบความสำเร็จ

ผมไม่กล้าขี้เกียจ..เพราะ
คนที่เก่งกว่า ยังพยายามเลย

- Andy Lau

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".